Průmyslové počítače a speciální PC systémy
E-shop Novinky O společnosti Realizované projekty Ke stažení Zaměstnání Kontakty
 
rok 2012:

15/12/12 | Ukončení realizace vzdělávacích kurzů pro společnost AutoCont IPC a.s.

V prosinci 2012 byl projekt Realizace vzdělávacích kurzů pro společnost AutoCont IPC a. s. ukončen.
V průběhu 24 měsíců, po kterou projekt trval, bylo proškoleno celkem 24 zaměstnanců.

Vzdělávací aktivity byly různorodé – celkem bylo odškoleno 19 tematických kurzů, 13 z nich bylo dvoudenních, 8 bylo celofiremních. Kromě jednorázových kurzů zaměstnanci prohlubovali své znalosti v kurzech Komunikace v angličtině a Obchodní angličtina.
 

 
Vzdělávání zaměstnanců pokračuje také v roce 2012.
V lednu se všichni zaměstnanci zúčastnili kurzu Týmová spolupráce.
Obchodníci v prvním pololetí absolvovali školení Komunikace s klientem win-win a Strategie prodeje.
V červnu se uskutečnilo dvoudenní celofiremní školení věnované problematice Řešení konfliktů v každodenní práci.
Další školení zaměřená na obchodníky se konala v září a říjnu. Jednalo se o školení Akvizice a udržení zákazníka, Prezentační dovednosti.
V listopadu proběhlo školení Vyjednávání a argumentace.
V prosinci pak následovalo školení MS Excel pro pokročilé.
Vzdělávací kurzy pořádané pro potřeby managementu byly Vedení lidí a motivace, Řízení nákladů a Vedení porad.
 

   
 
 
 
 
rok 2011:

Realizace vzdělávacích aktivit probíhá od dubna 2011, kdy byli zaměstnanci proškoleni v oblasti Firemní kultury, RP, ENVI.
V květnu proběhl kurz Time managementu a MS Word pro pokročilé.
V červnu pak následovalo školení v oblasti Umění asertivity. V srpnu absolvovali zaměstnanci kurz Právního povědomí.
V měsíci říjnu se uskutečnil kurz Fáze obchodního jednání a na konci roku 2011 jsme zrealizovali školení Jak efektivně využívat Outlook.
Pravidelně probíhají jazykové kurzy – Komunikace v angličtině a nově také Obchodní angličtina.
Vzdělávání bude pokračovat také v roce 2012.
 

   
 

21/01/11 | Výběrové řízení na dodavatele vzdělávacích služeb

Dne 21. 1. 2011 bylo vyhlášeno výběrové řízení na dodavatele vzdělávacích služeb. Lhůta pro podání nabídek byla do 8. 2. 2011 do 13:00. Výhercem výběrového řízení se stala vzdělávací společnost TEMPO TRAINING & CONSULTING a.s.. Podrobnější informace jsou uvedeny na stránkách http://www.esfcr.cz.
 
 
 
 
rok 2010:

15/12/10 | Zahájení vzdělávacích kurzů pro společnost AutoCont IPC a.s.

Společnost AutoCont IPC a.s. dne 15. 12. 2010 zahájila projekt spolufinancovaný ze zdrojů ESF a státního rozpočtu ČR. Hlavním cílem dvouletého komplexního vzdělávacího projektu „Realizace vzdělávacích kurzů pro společnost AutoCont IPC a.s.“ je znásobit odborné znalosti, dovednosti, flexibilitu a adaptabilitu zaměstnanců, což se pozitivně odrazí na posílení konkurenceschopnosti podniku.
 
V cílové skupině jsou zahrnuti zaměstnanci ze všech pracovních pozic, aby byl vzdělávací proces komplexní a efektivní a projekt splnil stanovené cíle. Výsledkem projektu bude zdokonalení zaměstnanců v manažerských, obchodních, komunikačních, IT, jazykových, odborných a environmentálních oblastech. Zvýšením kvalifikace lidských zdrojů společnosti, AutoCont IPC a.s. podpoří růst své konkurenceschopnosti a pozice na trhu.
 

 

Mapa stránek