Průmyslové počítače a speciální PC systémy
E-shop Novinky O společnosti Realizované projekty Ke stažení Zaměstnání Kontakty

AKTIVNÍ RFID

 
Systém aktivního RFID je určen pro automatické měření fyzikálních veličin, nebo pro získávání informací o pohybu předmětů a osob v uzavřených prostorech. Představujeme Vám univerzální monitorovací systém.
 
 
  Ing. Lukáš Plíhal (produktový manažer)
 
 
 

  ZÁKLADNÍ VLASTNOSTI SYSTÉMU

 
• systém umožňuje kontrolovat přítomnost identifikačních prvků (tagů) v kontrolovaném prostoru - oproti pasivnímu RFID disponuje podstatně větším dosahem a to v řádu desítek až stovek metrů

 monitorování pohybu je založeno na sledování přítomnosti v kontrolovaném prostoru, nejen na průchodu určitou čtecí zónou

• tagy disponují vlastním napájecím zdrojem (baterií nebo akumulátorem) s dlouhou  životností a to jim umožňuje kontrolní a měřící funkce i mimo dosah čtecího zařízení

 

Monitorování pohybu

- osob, přístrojů, materiálu aj.
 

Měření a sledování

- teploty, tlaku, radiace, vlhkosti, osvětlení aj.
 
 
 
RFID je založeno na bezdrátové komunikaci mezi přijímačem - koncentrátorem a jednotlivými aktivními tagy, která je realizovaná pomocí rádiových modemů pracujících v pásmu 868MHz.
 
Pomocí těchto tagů zaměřuje systém v definované oblasti jejich polohu, a tím zachycuje jejich pohyb. Oproti pasivnímu RFID disponuje podstatně větším dosahem, a to v řádu desítek až stovek metrů.
 
Nabízené řešení tak umožňuje uživateli automatický bezdrátový sběr dat, jejich ukládání do databáze, a následné zpracování a prezentaci výsledků obsluze. Měřené veličiny jsou snímány ve stanovených časových intervalech (např. po 10s), což umožňuje podrobně monitorovat jejich stav.
 
Lze tak vytvořit univerzální řešení - např. pro monitorování úrovně radiace, teplot, tlaků a vlhkosti vzduchu v klimatizovaných prostorách nebo chladících jednotkách.
 
Všechny jednotky mají vlastní napájecí zdroje, jsou tedy nezávislé v případě výpadku elektrické energie. Disponují baterií nebo akumulátorem s dlouhou životností, a to jim umožňuje kontrolní a měřicí funkce i mimo dosah čtecího zařízení.
 

 
 
 
Připojený program umožňuje
 
 sledování daných veličin on-line na libovolném počítači v síti
 vyhodnocování stavu v zadaných časových intervalech
 stanovení mezních hodnot a to jak okamžitých, tak 
   i kumulativních za určený časový úsek
 vyhlašování alarmového stavu v případě jejich překročení
 plně konfigurovat všechny parametry programu
 tisk požadovaných protokolů
 kontinuální archivace všech dat
 volitelné grafické či tabulkové výstupy v libovolném 
  časovém úseku
 

Sledování přístrojů

 
 určení přítomnosti/nepřítomnosti v daném prostoru
 vyhodnocení polohy, její případné změny, orientace umístění 
 sledování provozních veličin
 možnost inventarizace, upozornění na pravidelnou technickou prohlídku  
   apod.
 

Sledování osob

 
 sledování přítomnosti/nepřítomnosti osob
 vyhodnocování oprávněnosti vstupu
 identifikace přítomných osob
 možnost propojení s přístupovým či docházkovým systémem

 

Mapa stránek