Průmyslové počítače a speciální PC systémy
E-shop Novinky O společnosti Realizované projekty Ke stažení Zaměstnání Kontakty

POUŽITÍ A INTEGRACE SYSTÉMU

 
Systém aktivního RFID je stavebnicového typu sestávající se z jednotlivých modulů. Klíčové prvky, jako rádiové přístupové body, datové koncentrátory a serverová aplikace, jsou univerzální.
 
To umožňuje systém postupně rozšiřovat a to jak do velikosti, tak do počtu jednotlivých modulů. Základem celého systému je soustava rádiových přístupových bodů (receiver), která umožňují jak sledování polohy jednotlivých vysílačů (tag) v jejich dosahu, tak i sběr dat (fyzikálních veličin) z jednotlivých k nim připojených senzorů.
 
Veškeré informace jsou pak přeposlány po sběrnici (bus) datovému serveru, který se stará o jejich ukládání do databáze.
K tomuto serveru jsou pak připojeny programové aplikace jednotlivých modulů, které umožňují kontrolu pořízených informací, jejich zobrazení obsluze a případně jejich analýzu. Systém pracuje v on-line režimu, každý uživatel má tudíž všechna data přístupná v reálném čase.
 
Prostor, ve kterém se nacházejí tagy pro bezdrátový sběr dat, je nutné pokrýt sadou receiverů, které realizují rozhraní se sítí LAN. V případě potřeby “hustějšího” pokrytí větším množstvím receiverů v jednom prostoru (například při potřebě přesnějšího určení polohy jednotlivých tagů) je možné využít sběrnici, která umožňuje za sebe zařadit až 32 receiverů. Na tuto sběrnici pak připadá jeden modul s rozhraním Ethernet a napájením pro všechny receivery připojené k této sběrnici. To značně snižuje náklady na budování takového typu infrastruktury.
 
Bezdrátová komunikace mezi jednotlivými prvky systému je realizována pomocí rádiových modemů pracujících v pásmu 868 MHz. Jedná se o ISM pásmo určené pro volné použití pro potřeby datové komunikace, sběru dat, telemetrie atd. Dosah jednotlivých zařízení se pohybuje dle místních podmínek a použitého zařízení od desítek metrů po přibližně 400 m              ve volném prostoru.
 
 
 

  POUŽITÍ A INTEGRACE SYSTÉMU

 
 systém je možné dodat jako celek z výběru hotových řešení nebo jako řešení na klíč, a to od analýzy až po návrh řešení a jeho instalaci
 
• pro vývoj systému byly použity moderní vývojové nástroje, a proto je možné snadno integrovat do stávajícího informačního systému širokou škálu možných rozhraní - od TCP/IP komunikace až po databázi či zakázkově řešené uživatelské rozhraní
 
 
 
 

  MONITOROVÁNÍ VOZOVÉHO PARKU

 
• systém aktivního RFID je možné přirozeně integrovat s jednotkami FuelTrack
 
• jednotky FuelTrack umožňují online (pomocí GSM) i offline sledovat polohu vašich vozů, jejich provozní veličiny a také stav paliva v nádržích
 
• sledování polohy automobilu je pak možné doplnit o funkce online monitorování stavu přepravovaného nákladu, typu připojeného příslušenství (např. typ připojeného návěsu), bezkontaktní identifikace řidiče nebo obsluhy
 
 
 

  ŘÍZENÍ SKLADU

 
• použití systému aktivního RFID Vám umožní pružně řídit skladové hospodářství
 
 budete mít vždy přehled o materiálu, jeho umístění, historii pohybu
 
• materiál, zboží nebo technické prostředky skladu máte vždy plně pod kontrolou a v případě neoprávněné nebo nechtěné manipulace systém okamžitě varuje formou alarmu, e-mailu nebo SMS zprávy
 
 tagy jsou vybaveny výkonným mikroprocesorem, který jim dává značné možnosti pro sběr a ukládání dat - každý tag je tak díky velké vnitřní paměti, hodinám a množství připojitelných senzorů ideálním řešením pro kontrolu přepravních a skladovacích podmínek; zpětná analýza dat pak umožní kontrolu i mimo prostory přímo pokryté čtecími jednotkami aktivní RFID
 
• pro velmi náročné aplikace lze využít funkce dynamického routování a tagy si pak mohou zprávy postupně předávat mezi sebou - to umožňuje překlenout i větší vzdálenosti nebo se vyrovnat s nepříznivým prostředím, jako jsou sklady kovových kontejnerů apod.

 

Mapa stránek