Průmyslové počítače a speciální PC systémy
E-shop Novinky O společnosti Realizované projekty Ke stažení Zaměstnání Kontakty

ZNOJEMSKÉ PODZEMÍ

zabezpečovací a vizualizační systém

 

 
 
 
Znojemské podzemí
 
 
Samostatná řídící jednotka
 
Místo realizace: Znojmo (Jihomoravsky kraj)
 
Dodavatel: AutoCont IPC a.s. 
 
Investor: Město Znojmo
 
Objem investice: cca 1 milion Kč
 
 
Koncem roku 2012 vyhrála společnost Autocont IPC a.s. výběrové řízení na dodávku zabezpečovacího systému do nově otvíraných adrenalinových tras Znojemského podzemí. Součástí zadání bylo i vybudování telefonního propojení podzemních stanovišť s velínem a dodávka počítačů pro zobrazování multimediálního obsahu v náročných podmínkách podzemních prostorů.
 
 
Zadání bylo možné rozdělit na několik bloků:
 
• dodávka HW pro zpracování signálů z čidel PIR a magnetických bezpečnostních kontaktů
 
• vytvoření uzavřené komunikační sítě, která bude propojovat jednotlivé vzdálené body pomocí sítě mobilních operátorů
 
• vizualizace stavu celku na velíně s možností zasílání alarmových zpráv SMS na předvolená telefonní čísla a vytvoření webového serveru, pro vzdálenou kontrolu systému
 
• vytvořit telefonní spojení mezi jednotlivými podzemními prostory a velínem pomocí sítě mobilních operátorů
 
• dodat průmyslové počítače, které budou umístěny ve vlhkých podzemních prostorách a budou sloužit pro zobrazování videa z IP kamery, umístěné na povrchu, která zabírá část města, pod kterou se PPC nachází, spouštění prezentace ve formátu PPT a videobsahu. Ovládání pomocí dotykové obrazovky a pomocí dálkového ovládání.
 
 
KONCEPCE ŘEŠENÍ
Celkově šlo o tři podzemní trasy s několika kontrolovanými podzemními prostory rozloženými pod různými částmi města Znojma. Signály ze zabezpečovacích čidel a telefonní linky jsou staženy do sedmi sběrných míst. V každém takovém místě je uložena řídicí jednotka, která je schopna při rozpadu spojení s centrálou archivovat události a reagovat samostatně na stavy oblasti. Všechny řídicí jednotky jsou propojeny pomocí GSM/UMTS routerů s integračním systémem velínu a tvoří tak samostatnou síť zabezpečenou pomocí IPSec.
 
 
 
 
 
 
VIZUALIZACE
Data ze všech sběrných míst zpracovává integrační systém (dále jen IS). Ten je postaven na technologii klient-server a jeho základními součástmi jsou integrační server a síť klientských pracovišť. IS je pomocí sítě VPN vytvořené pomocí GSM/UMTS routerů propojen se sběrnými místy v jednotlivých objektech. Server i klientská pracoviště, jsou postaveny na platformě Microsoft Windows s aplikačními programy vytvořenými v prostředí Control Web 5.
 
Serverová část
Integrační server shromažďuje údaje z připojených systémů a ukládá je do lokální databáze. Program serveru vyhodnocuje poplachové podmínky a o případných poplachových událostech okamžitě uvědomuje klientská pracoviště. V reakci na nastalé události může server provádět další předdefinované akce, jako je např. zaslání alarmové SMS zprávy. 
Tyto akce server provádí autonomně - nezávisle na stavu klientských pracovišť, tedy i při jejich výpadku. Další funkcí serveru je poskytování okamžitého stavu všech systémů v reálném čase i výpisu z deníku událostí připojeným klientům a příjem a zpracování požadavků od operátorů na klientských pracovištích.
Samostatný modul aplikace serveru tvoří webový server pro možnost zjištění stavu systému kdekoli z internetu (např. po obdržení alarmové SMS).
 
Klientská část
Klientským pracovištěm může být v zásadě jakýkoli počítač, který má síťové připojení k integračnímu serveru a nainstalovaný klientský program.
Operátor může na monitoru zobrazit libovolný plán (celkový přehled tras, samostatnou trasu nebo její střeženou oblast). Plány obsahují symboly sledovaných zařízení rozmístěné dle skutečnosti, barva těchto symbolů v reálném čase odráží stav daných zařízení, po vyvolání kontextového okna k určitému symbolu je pak operátorovi zpřístupněno ovládání tohoto prvku - zapnutí a vypnutí zabezpečení. Z jednotlivých prvků lze vytvořit logické skupiny a ovládat je naráz. Operátor má také přístupný deník událostí s historií stavů systému.
 
 
 
 
 
 
TELEFONNÍ SÍŤ
Telefonní linky z podzemních prostor jsou převedeny pomocí GSM bran a propojeny sítí mobilního operátora. Telefonní přístroje, které se nachází v podzemních prostorách jsou odolné průmyslové typy s krytím IP66.
 
 
MULTIMEDIÁLNÍ ČÁST
Pro zobrazování multimediálního obsahu byl použit panelový počítač Winmate R19IA3S-65M1 s 19” dotykovou obrazovkou a krytím IP65, který byl doplněn o infračervené ovládání.
 
 
 
V případě zájmu o bližší informace k projektu se můžete obrátit na projektovou manažerku Ing. Nikolu Holubovou.
 
Mapa stránek